concerts, recitals, chamber music, organ music
PL EN DE

Filip Presseisen

organist

CONCERTS BIOGRAM PHOTO AUDIO CONTACT

25.08.2013 19.00 h

Wrocław
Ewangelicki kościół Bożej Opatrzności, ul. Kazimierza Wielkiego 29na górę